Skip to:

6 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem.

W trakcie spotkania poruszone zostały tematy dobrych praktyk oraz poszanowania praw i dobra dziecka w procesie. Marek Michalak zwrócił szczególną uwagę na aspekt skutecznego ścigania przestępstw popełnionych wobec dziecka, a także eliminowanie przypadków, w których zbyt wcześnie umarza się postępowania. Rzecznik odniósł się również do tematu wykonywania czynności procesowych w sposób gwarantujący dziecku poczucie bezpieczeństwa i niepowodujący wtórnej wiktymizacji. Prokurator Generalny zapewnił Rzecznika, że na bieżąco prowadzone są szkolenia oraz kierowane wytyczne dla prokuratorów, w celu jak najlepszego poszanowania godności i zabezpieczenia dobra dziecka.