Skip to:

W sobotę 21 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji "W stronę rozwoju kompetencji rodziców i potencjałów dzieci", zorganizowanej przez Fundację Orlen Dar Serca, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Jej uczestnicy spotkali się w Serocku pod Warszawą.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyło ponad 80 przedstawicieli Rodzinnych Domów Dziecka z całej Polski, omawiano m.in. ich funkcjonowanie w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Dyskusja toczyła się także wokół obowiązujących w Polsce procedur adopcyjnych.

Odnosząc się w swoim wystąpieniu do krytyki niektórych zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rzecznik Praw Dziecka przypomniał, że będzie ona rokrocznie sprawozdawana. Jest więc możliwość jej poprawiania. To jest bardzo potrzebny dokument i opracowany po wyjątkowym wsłuchaniu się w głos praktyków. Ale pamiętajmy, że nie ma prawa idealnego, poza boskim oczywiście - mówił Marek Michalak. Dyskusja o pomocy rodzinnym domom dziecka nie powinna zaczynać się i kończyć na temacie pieniędzy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka to ważna misja - dodał. Wyraził zadowolenie, że konferencja wpisana jest w obchody Roku Korczaka przypadającego w 2012 roku. Spoiwem łączącym działania dorosłych powinno być dziecko - zakończył Marek Michalak.

W sobotę 21 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji "W stronę rozwoju kompetencji rodziców i potencjałów dzieci", zorganizowanej przez Fundację Orlen Dar Serca, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Jej uczestnicy spotkali się w Serocku pod Warszawą.