Skip to:

W poniedziałek 4 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Poszanowania Prawa Dzieci i Rodziny - Ojcowie.pl oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojców.

Przedstawiciele stowarzyszeń ojców przedstawili Rzecznikowi szereg przykładów ograniczania ich praw do kontaktu ze swoimi dziećmi. Ich zdaniem do naruszeń praw ojców dochodzi w sytuacjach: powierzenia dzieci matce na podstawie subiektywnych opinii na więzi oraz bez pełnego rozeznania racji stron przez sądy rodzinne. Często ojcowie spotykają się z utrudnianiem kontaktów z dzieckiem ustalonych przez sąd. Zakaz kontaktu z dzieckiem na terenie placówek oświatowych oraz odmowa udzielania informacji o postępach dziecka w nauce szkolnej są wobec nich bezprawne o ile sąd nie wydał decyzji o zakazie kontaktów z dzieckiem

Odnosząc się do spraw indywidualnych Rzecznik podkreślił, że nie może reprezentować interesów jednej ze stron w toczących się sprawach rozwodowych - to rola adwokata. Rzecznik rozpatruje sprawy w kontekście naruszenia praw i dobra dziecka.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali wolę współpracy i uznali, że najważniejszym problemem jest nieskuteczne egzekwowanie prawa do styczności z dzieckiem. Rzecznik zaapelował do ojców o aktywne i pozytywne włączenie się w debatę o konieczności zmian prawa rodzinnego jaka toczy się u minister Elżbiety Radziszewskiej -Pełnomocnika ds. Równego Traktowania przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W poniedziałek 4 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Poszanowania Prawa Dzieci i Rodziny - Ojcowie.pl oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojców.