Skip to:

W piątek, 3 lipca Rzecznik Praw Dziecka gościł Rafała Rogalę - Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Spotkanie dotyczyło problemów edukacyjnych dzieci uchodźców.

Największym problemem, z jakim borykają się szkoły, jest słaba znajomość języka polskiego przez te dzieci. Utrudnia to lub wręcz uniemożliwia prowadzenie zajęć lekcyjnych. Trudność sprawia też fakt, iż grupa uchodźców nie zawsze chętnie integruje się z polskimi rówieśnikami. Ponadto wiele z tych dzieci ma za sobą tragiczną przeszłość wojenną, co stwarza konieczność zapewnienia im wsparcia psychologicznego.

Na spotkaniu zapadła decyzja o konieczności zwołania jesienią konferencji, podczas której zostaną przedyskutowane problemy kształcenia dzieci uchodźców. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratoriów Oświaty, dyrektorów szkół, organizacji pozarządowych, Biura Rzecznika Praw Dziecka i Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wnioski z konferencji posłużą do stworzenia rozwiązań systemowych normujących tę trudną sytuację w szkołach.

W sierpniu Rzecznik Praw Dziecka zamierza odwiedzić kilka ośrodków dla uchodźców i szkół z nimi współpracujących, aby osobiście poznać problemy związane z pobytem dzieci uchodźców w naszym kraju.

W piątek 3 lipca Rzecznik Praw Dziecka gościł Rafała Rogalę - Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Spotkanie dotyczyło problemów edukacyjnych dzieci uchodźców.