Skip to:

12 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, spotkał się z grupą młodzieży reprezentującą uczniów zespołu średnich szkół technicznych - Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych - mieszczącego się w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 26.

Młodzież zwróciła się z prośbą o poparcie ich starań o zmianę przyjętej regulacji prawnej określającej zasady wypełniania świadectw szkolnych - w aspekcie możliwości umieszczania na nich - oprócz nazwy szkoły - także nazwy zespołu szkół.

Zmiana ta, jak podkreślali w wypowiedziach uczniowie, jest ważna z uwagi na rozpoznawalność nazwy własnej szkoły w środowisku - związanej z jej marką.

Rzecznik Praw Dziecka zwróci się w tej sprawie do Pani Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej i poprze inicjatywę młodzieży.

12 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, spotkał się z grupą młodzieży reprezentującą uczniów zespołu średnich szkół technicznych - Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych - mieszczącego się w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 26.