Skip to:

O prawach dziecka i dokumentach regulujących te prawa 18 marca 2014 roku rozmawiali z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem gimnazjaliści z Międzynarodowej Szkoły Europejskiej im. Jana Kułakowskiego w Warszawie. Młodzi ludzie dyskutowali o najistotniejszych z ich punktu widzenia prawach, pytywali także o uregulowania praw i obowiązków uczniów. – Dozwolone jest wyrażanie własnego zdania zawsze i w każdej sytuacji, ale tak, by nie naruszać praw drugiego człowieka – wyjaśniał Rzecznik.

Podczas spotkania rozmawiano m.in.: o uprawnieniach Rzecznika i sposobach rozwiazywania spraw zgłaszanych do Biura RPD, kampaniach społecznych prowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka, a także jubileuszu 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka.

2014_03_18_szkola.jpg