Skip to:

19 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie. Przybyły także delegacje dzieci z mławskich podstawówek i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. Obecny był Burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski.

Marek Michalak odpowiadał na liczne pytania dzieci dotyczące praw dziecka. Wręczył także nagrody laureatom konkursu literackiego zorganizowanego w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka na temat życia szkolnego pod hasłem "Radość, wesołość, dobro; ale i żal, i gniew, i bunt". Uczniowie zaprezentowali program artystyczny specjalnie przygotowany na wizytę Rzecznika. Tego samego dnia Marek Michalak odwiedził Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku w pow. Ciechanowskim. Spotkał się tutaj z uczniami ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Rozmawiano o prawach dziecka. Ten sam temat był poruszany podczas specjalnego spotkania z rodzicami.