Skip to:

13 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Mirosławem Sielatyckim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Rozmowa dotyczyła obchodów Roku Janusza Korczaka oraz wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka.

13 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Mirosławem Sielatyckim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Rozmowa dotyczyła obchodów Roku Janusza Korczaka oraz wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka.