Skip to:

W dniu 31 stycznia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Michałem Deskurem. Tematem spotkania był projekt likwidacji 10 z 29 Policyjnych Izb Dziecka.

Marek Michalak zapoznał się z dogłębną analizą tego tematu przygotowaną przez Komendę Główną Policji, a także zgłosił swoje postulaty co do planowanej reorganizacji Izb Dziecka. Obie strony zgodziły się, że najważniejszą kwestią braną pod uwagę powinno być dobro dziecka, a dopiero potem kwestie ekonomiczne i że środki uzyskane w ten sposób przeznaczone być powinny na poprawę warunków panujących w pozostałych Izbach Dziecka. Rzecznik postulował też o stworzenie etatów psychologów i pedagogów we wszystkich Izbach, tak by młodzież tam trafiająca miała możliwość uzyskać jak najlepszą pomoc w swojej trudnej sytuacji.