Skip to:

19 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze Wojewodę Podlaskiego Pana Macieja Żywno oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" z Białegostoku i Powiślańskiej Fundacji Społecznej z Warszawy.

Efektem spotkania jest decyzja Rzecznika Praw Dziecka o powołaniu Zespołu ds. placówek pozalekcyjnego wsparcia dla dzieci. Przedstawiciele Stowarzyszenia wręczyli także Rzecznikowi podziękowania za wsparcie i zaangażowanie w 2012 roku w ratowanie placówek wsparcia dziennego.