Skip to:

24 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Uronef - Nasze Dzieci, dr. Grzegorzem Paruszkiewiczem i Renatą Obuchowską. Stowarzyszenie Uronef zajmuje się pomocą dzieciom dotkniętym problemem moczenia nocnego. Jest to choroba ciągle mająca miano tzw. choroby wstydliwej, chociaż skala problemu jest duża, szacuje się, że nawet 300 tysięcy dzieci powyżej 5 roku życia moczy się w nocy.

Rzecznik objął patronatem honorowym kampanię edukacyjną Stowarzyszenia - "Powiedz moczeniu nocnemu DOBRANOC". Podczas spotkania Stowarzyszenie przekazało informacje, że lekarze POZ posługują się standardami postępowania w diagnostyce choroby i coraz większa grupa pacjentów jest leczona prawidłowo. Istnieje jednak wciąż potrzeba podejmowania kolejnych działań edukacyjnych skierowanych do rodziców, nauczycieli i pielęgniarek w szkołach. Podczas spotkania rozmawiano o sposobach poprawy komfortu życia dzieci z moczeniem nocnym. Marek Michalak zapewnił przedstawicieli Stowarzyszenia o swoim życzliwym poparciu dla podejmowanych działań.