Skip to:

2 października 2014 r. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się kolejne spotkanie Zespołu roboczego ds. regulacji nadawania filmom oznaczenia kategorii wiekowej.

Podczas spotkania przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Instytutu Prawa Konkurencji, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka dyskutowali o  konieczności i możliwościach wprowadzenia regulacji, które zabezpieczą młodego widza przed treściami niedostosowanymi do wieku i stopnia jego rozwoju. W szczególności dyskutowano nad koniecznością odpowiedniej kategoryzacji wiekowej filmów wyświetlanych  w kinach lub dystrybuowanych na nośnikach danych (np. płytach DVD).

Problem niewłaściwego oznaczania kategorii wiekowej filmów oraz konieczności uregulowania tego zagadnienia jest podnoszony przez Rzecznika Praw Dziecka od 2008 r. Wielokrotnie Marek Michalak kierując wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych właściwych instytucji, domagał się zabezpieczenia dzieci przed prezentowaniem treści niedostosowanych do ich wieku.

Wykaz Wystąpień Generalnych Rzecznika Praw Dziecka w powyższej sprawie:  

29 października 2008 r.

28 listopada 2011 r.

29 kwietnia 2013 r.

4 kwietnia 2014 r. Wystąpienie do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Odpowiedź Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej