Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości 30 września 2010 roku zwrócił uwagę na zdarzające się przypadki zbyt długiej egzekucji postanowień Sądów Opiekuńczych. Gdy stwierdza się, że istnieje zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, to działania powinny być natychmiastowe.

W przekonaniu Marka Michalaka nie stało się tak w przypadku Rafała i Kacpra z Bydgoszczy. Chłopcy stali się ofiarami przemocy ze strony osób im najbliższych - matki i jej konkubenta. Mój głęboki sprzeciw, napisał Rzecznik Praw Dziecka, budzą sytuacje, w których orzeczenia Sądów nie są natychmiast wykonywane, a dzieci stają się ofiarami kolejnych aktów przemocy. Rzecznik zwrócił się do Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego z prośbą o podjęcie działań gwarantujących sprawną egzekucję wydawanych przez Sąd orzeczeń.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości 30 września 2010 roku zwrócił uwagę na zdarzające się przypadki zbyt długiej egzekucji postanowień Sądów Opiekuńczych. Gdy stwierdza się, że istnieje zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, to działania powinny być natychmiastowe.