Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił 17 października 2012 roku - podczas 19. posiedzenia Senatu RP - Informację o działalności za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. W 2011 r. ogółem do Biura Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć spraw, i stanowi to wzrost o 48,7% w stosunku do roku 2010, 102,3% w stosunku do roku 2009 i 266,5% w porównaniu z rokiem 2007. - mówił Rzecznik. Senatorowie wysoko ocenili zaprezentowany dokument i dotychczasową pracę Rzecznika Praw Dziecka.

Depesza PAP

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił 17 października 2012 roku - podczas 19. posiedzenia Senatu RP - Informację o działalności za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. W 2011 r. ogółem do Biura Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć spraw, i stanowi to wzrost o 48,7% w stosunku do roku 2010, 102,3% w stosunku do roku 2009 i 266,5% w porównaniu z rokiem 2007. - mówił Rzecznik. Senatorowie wysoko ocenili zaprezentowany dokument i dotychczasową pracę Rzecznika Praw Dziecka.