Skip to:

13 października br. zakończył pracę Zespół do opracowania standardów procesów adopcyjnych, powołany przy Rzeczniku Praw Dziecka. Dokument, który jest efektem tych prac, zostanie zaprezentowany w niedługim czasie. W pracach brali udział m. in. eksperci RPD oraz resortu rodziny, pracy i polityki społecznej i dyrektorzy ośrodków adopcyjnych.

- Wszystkim członkom Zespołu wyrażam wdzięczność za merytoryczny głos i propozycje rozwiązań, przede wszystkim w zakresie pomocy dzieciom w znalezieniu kochającej rodziny, pomocy kandydatom na rodziców i podniesienia jakości funkcjonowania ośrodków adopcyjnych. Cieszę się, że podczas prac nie zapomniano o najważniejszej z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka – dziecięcej podmiotowości – powiedział Marek Michalak na zakończenie ostatniego posiedzenia Zespołu.

W opinii RPD wypracowana przez Zespół propozycja Standardów realizacji zadań ośrodków adopcyjnych, stanie się przyczynkiem do szerokiej dyskusji o procedurze przysposobienia i zaowocuje wdrożeniem przepisów istotnych z perspektywy bezpieczeństwa, interesów i dobra dzieci.

Przez kilka miesięcy Zespół tworzyli:

1. Anna Sobiesiak – Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

2. Anna Wójcik – Kierownik WOA - filia Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu, koordynator Koalicji Ośrodków Adopcyjnych

3. Agnieszka Rękas – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka

4. Ewelina Rzeplińska- Urbanowicz – Dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

5. Zofia Dłutek - Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie

6. Katarzyna Napiórkowska - przedstawiciel w Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

7. Barbara Passini – Dyrektor Krajowego Ośrodka Adopcyjnego TPD w Warszawie

8. Joanna Luberadzka-Gruca - Wiceprezes Fundacji Przyjaciółka

9. Edyta Wojtasińska – Przedstawiciel Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

10. Maria Kolankiewicz - dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Kierownik Zakładu Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny, Dyrektor Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina w Warszawie

11. Milena Sitarska, Zespół Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Biurze Rzecznika Praw Dziecka