Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 stycznia 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych nad wypracowaniem standardów sanitarnych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Marek Michalak zwrócił uwagę na brak obowiązujących norm prawnych dotyczących wielkości powierzchni sali przypadającej na dziecko w przedszkolu oraz liczby urządzeń sanitarnych. Warunki te zostały ściśle określone w przepisach jedynie w odniesieniu do innych form wychowania przedszkolnego. Niestety dzieci korzystające z edukacji przedszkolnej w przedszkolach - zarówno publicznych i niepublicznych - nie mają zagwarantowanego standardu bezpieczeństwa i higieny, jak ich rówieśnicy z punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 stycznia 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych nad wypracowaniem standardów sanitarnych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.