Skip to:

Profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci, gabinety stomatologiczne dla najmłodszych, a także opieka pediatryczna i Książeczka Zdrowia Dziecka to główne tematy kolejnego spotkania dot. ochrony zdrowia dzieci, które odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. 

W spotkaniu uczestniczyli -  Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk, konsultant  krajowy ds. pediatrii prof. Teresa Jackowska oraz konsultant krajowy ds. stomatologii dziecięcej prof. Dorota Olczak-Kowalczyk.

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie opieki stomatologicznej i pediatrycznej. Omówiono kwestie zwiększenia wyceny świadczeń stomatologicznych, priorytetowego traktowania specjalizacji dziecięcej wśród stomatologów oraz doszacowania procedur pediatrycznych. Minister Zdrowia poinformował Rzecznika Praw Dziecka o ukończeniu prac nad rozporządzeniem dotyczącym monitorowania losów dziecka od momentu urodzenia, stanie prac nad Książeczką Zdrowia Dziecka, jak również postępu prac nad rozporządzeniem dotyczącym określenia standardów opieki pediatrycznej. 

Oprócz koniecznych działań zmieniających system prawny oraz tych dostosowujących wycenę świadczeń do realnych potrzeb, konieczne jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji profilaktycznej. Główną przyczyną zaniedbywania profilaktyki stomatologicznej są złe nawyki kulturowe. Edukacja w tym zakresie powinna wspierać doraźne działania medyczne – powiedział Marek Michalak.

Podczas spotkania prof. Marian Zembala podpisał się pod deklaracją reagowania, zostając kolejnym Ambasadorem Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Dziecka pt. „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz Prawo”.