Skip to:

20 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda na problem likwidowania piaskownic znajdujących się na placach zabaw należących do przedszkoli.

Z informacji docierających do Rzecznika Praw Dziecka wynika, że przyczynami likwidowania piaskownic mogą być m.in. zbyt restrykcyjne wymagania sanitarne oraz wysokie koszty badań laboratoryjnych w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych i parazytologicznych piasku. Dla małego dziecka zabawa jest najważniejszą formą aktywności, pozytywnie wpływającą zarówno na jego rozwój fizyczny, jak i psychiczno-społeczny - podkreślił Marek Michalak i zaapelował do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego o podjęcie działań, które zwiększą dostęp dzieci w wieku przedszkolnym do zabawy w piaskownicach.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego

20 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda na problem likwidowania piaskownic znajdujących się na placach zabaw należących do przedszkoli.