Skip to:

22 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji V Międzynarodowej Konferencji "STOP PRZEMOCY", zorganizowanej przez Katolicką Fundację Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN.

Marek Michalak - nawiązując w swoim wystąpieniu do przesłania konferencji "Mądre wychowanie" - mówił, że agresja wobec dzieci jest niedopuszczalna, gdyż wyrządza im ogromną krzywdę i uczy je same zachowywać się agresywnie. Ponadto Rzecznik zwrócił uwagę na konieczność stworzenia spójnego systemu wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy i ich rodzin.

Podczas konferencji "STOP PRZEMOCY" - odbywającej się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka - eksperci z Polski, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwecji i Norwegii zaprezentowali nowatorskie programy zapobiegania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz propagowania prospołecznych wzorców zachowań.

22 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji V Międzynarodowej Konferencji "STOP PRZEMOCY", zorganizowanej przez Katolicką Fundację Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN.