Skip to:

Pod takim hasłem w Łodzi 23 października 2008 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację "Happy Kids" pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Uczestniczący w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych przyjęli "Deklarację Łódzką na rzecz wychowania rodzinnego dzieci krzywdzonych i porzuconych". W przesłaniu skierowanym do uczestników Pan Marek Michalak wyraził nadzieję, że konferencja oraz przyjęta Deklaracja zapoczątkują szeroką kampanię społeczną na rzecz pomocy i wsparcia dziecka i rodziny w środowisku lokalnym, a w uzasadnionych przypadkach dzieci trafią do rodzinnych form opieki zastępczej.

Szerzej o kampanii na stronie www.happykids.org.pl.