Skip to:

W uznaniu zasług za dwudziestoletnią działalność na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności najmłodszych obywateli naszego kraju, krzewienie idei integracji oraz niezwykłą i szlachetną determinację w dążeniu do realizacji działań związanych z poprawą jakości życia dzieci z niepełnosprawnościami, Rzecznik Praw Dziecka postanowił nadać Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.

Uhonorowanie odznaką ustanowioną rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia, nastąpiło podczas jubileuszowej Wielkiej Gali Integracji, która odbyła się w Arenie Ursynów w dniu Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Rzecznik przybył na Galę ze specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci Martą Santos Pais.

- Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, obchodzimy 25 lat wolności i 25 lat Konwencji o Prawach Dziecka – mówił Marek Michalak. – Prawa osób z niepełnosprawnością to prawa człowieka, prawa dziecka to też prawa człowieka. Chciałbym podziękować Integracji, że czasem upominacie, czasem wskazujecie, ale zawsze oczekujecie konkretnych rozwiązań i one zmieniają rzeczywistość…

Gościem honorowym i patronem uroczystej Gali był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W spotkaniu udział wzięli również m.in. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Sekretarz Stanu w MPiPS Jarosław Duda, Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej poseł Sławomir Piechota, Wiceprezydent m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, parlamentarzyści oraz ok. 2500 zaproszonych gości – przyjaciół Integracji.

Podczas tegorocznej Gali tradycyjnie zostały wręczone prestiżowe Medale Przyjaciel Integracji dla osób i instytucji, które w wyjątkowy sposób wyróżniają się otwartością i wrażliwością wobec osób z niepełnosprawnością. Uroczystość obfitowała we wzruszenia i wspomnienia, bowiem w 2014 roku Integracja obchodzi 20-lecie istnienia, datowane od wydania pierwszego numeru magazynu „Integracja”, który powstał z inicjatywy Piotra Pawłowskiego.