Skip to:

7 września 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wyeliminowanie praktyki wliczania stypendium motywacyjnego do dochodu rodziny, korzystającej z pomocy społecznej.

Do Rzecznika docierają sygnały o obniżaniu wysokości świadczenia socjalnego - otrzymywanego przez rodziców - po przyznaniu ich dziecku stypendium. W rezultacie dochód rodziny rośnie minimalnie, albo wręcz wcale. Zdaniem Marka Michalaka stypendium przyznawane za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne powinno być w całości przeznaczane na potrzeby własne zdolnych uczniów. Tylko wówczas może spełniać swoją funkcję, czyli motywować do poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

7 września 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wyeliminowanie praktyki wliczania stypendium motywacyjnego do dochodu rodziny, korzystającej z pomocy społecznej.