Skip to:

Ministerstwo Zdrowia poinformowało Rzecznika Praw Dziecka, że zgodnie z wnioskami RPD, świadczenia z zakresu pediatrii zostały ujęte w planie taryfikacji na 2017 r.

Marek Michalak o przeszacowanie procedur medycznych dla dzieci zabiega od dawna. W opinii Rzecznika są one zbyt niskie, nie uwzględniają rzeczywistych kosztów leczenia młodych pacjentów.

- Adekwatna wycena świadczeń zdrowotnych dla dzieci jest warunkiem ich efektywnego leczenia. Niedoszacowanie świadczeń, bądź brak takiej wyceny, skutkuje brakiem właściwego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci, a także traktowaniem placówek medycznych dla najmłodszych jako kosztochłonnych i nieopłacalnych – pisał Marek Michalak w apelach do resortu zdrowia.

W odpowiedzi na ostatnie (z 6 lutego) wystąpienie Rzecznika w sprawie wycen świadczeń zdrowotnych dla dzieci MZ poinformowało, że „zgodnie z wcześniejszymi prośbami Pana Rzecznika, pediatria została ujęta w planie taryfikacji na rok 2017.”

Jak wynika z pisma, aktualnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbiera dane finansowo-księgowe od świadczeniodawców i analizuje zagadnienie. W lutym odbędzie się kolejne postępowanie w celu wyłonienia świadczeniodawców przekazujących dane w przedmiotowym zakresie. Zakończenie prac dotyczących taryfikacji świadczeń pediatrycznych przewidywane jest do końca br.

ODPOWIEDŹ MZ

rzecznik_praw_dziecka_61_5.jpgKOMENTARZ RZECZNIKA PRAW DZIECKA

"Dziecko jest szczególnym pacjentem, wymagającym więcej czasu, uwagi i zaangażowania. Odmienność dziecka jako pacjenta wynika z cech, mających źródła w poziomie jego rozwoju, ograniczonego poziomu percepcji rzeczywistości oraz możliwości komunikowania się z otoczeniem. Zmiany chorobowe u dziecka rozwijają się znacznie szybciej niż u dorosłego. Procedury medyczne dla dzieci muszą być tak wycenione, aby te wszystkie elementy uwzględnić."

Rzecznik Praw Dziecka - wystąpienie z 8 czerwca 2016 r. 20. posiedzenie Sejmu RP