Skip to:

4 grudnia 2012 roku rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, organizowany w Warszawie przez Rzecznika Praw Dziecka. Kongres jest podsumowaniem Roku Janusza Korczaka. Uroczystego otwarcia obrad w Belwederze dokonała Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, która jest Przewodniczącą Komitetu Honorowego obchodów Roku Janusza Korczaka.

W Belwederze zgromadziło się ponad 100 naukowców z całego świata, którzy na co dzień zajmują się problematyką praw dziecka. Wśród gości znaleźli się m. in. dr h.c. Thomas Hammarberg, były Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Ambasadorzy: Niemiec, Rüdiger Freiherr v. Fritsch, Szwecji, Staffan Herrström, oraz Izraela, Zvi Rav Ner; Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka, Leda Koursoumba, Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka, prof. Alicja Chybicka, senator RP oraz Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, prof. Barbara Smolińska-Theiss, prof. Krystyna Ablewicz, prof. Yuli Tamir z Izraela, dr Michael Kirchner z Niemiec, prof. Maria Szczepska-Pustkowska, prof. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. Joanna Danilewska, prof. Roza Valeeva, prof. Chihiro Tsukamoto, dr Avi Tsur, dr Anna Kamińska, prof. Adam Frączek, prof. Waltraut Kerber-Ganse, prof. Hanna Krauze-Sikorska, prof. Lothar Krappmann, prof. Ewa Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego.

Małżonka Prezydenta Pani Anna Komorowska wyraziła głębokie przekonanie, że idee Janusza Korczaka promowane intensywnie przez cały rok będą wciąż obecne w debacie publicznej nawet po zakończeniu obchodów.

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że zięki ogromnemu wysiłkowi wszystkich zaangażowanych osób i instytucji udało się przywrócić Korczaka do naszej codzienności. Znowu jest czytany i cytowany.

Specjalne przesłanie do zgromadzonych gości wystosował prof. Adam Rotfeld, który nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu. Wystąpienia inauguracyjne wygłosili także Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Thomas Hammarberg oraz przewodnicząca Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka Leda Koursoumba.

Na uroczystości w Belwederze zebrało się ponad stu wybitnych naukowców z całego świata aby uczestniczyć w uroczystym otwarciu Kongresu oraz konferencji naukowej pt. "Prawo dziecka do szacunku - wyzwania XXI wieku". Podczas trzech sesji naukowych dyskutowano m.in. o korczakowskim poszukiwaniu nowej filozofii dziecka, dialogu z dzieckiem w zmieniającym się świecie oraz podmiotowości i na nowo odczytanym obywatelstwie dziecka.

4 grudnia 2012 roku rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, organizowany w Warszawie przez Rzecznika Praw Dziecka. Kongres jest podsumowaniem Roku Janusza Korczaka. Uroczystego otwarcia obrad w Belwederze dokonała Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, która jest Przewodniczącą Komitetu Honorowego obchodów Roku Janusza Korczaka.