Skip to:

Już 38. szkoła przyjęła imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. 21 września 2010 roku - w Światowy Dzień Orderu Uśmiechu - do tego grona dołączyła Szkoła Podstawowa w Osieku koło Rypina. Z tej okazji placówkę odwiedził Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, jednocześnie Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

Podczas uroczystego spotkania z dziećmi i ich rodzicami Szkole przekazano sztandar, na którym zza książki wyłania się uśmiechnięte słońce - symbol Orderu Uśmiechu. Marek Michalak przypomniał zebranym historię powstania Orderu Uśmiechu, a także opowiadał o pracach Międzynarodowej Kapituły. Przybliżył sylwetki najwybitniejszych spośród Kawalerów Orderu - Jana Pawła II, XIV Dalajlamy, Matki Teresy z Kalkuty, Astryd Lindgren, Ireny Kwiatkowskiej, Anny Dymnej, Jacka Kuronia czy Cezarego Leżeńskiego - oraz wspomniał o innych, często szerzej nieznanych ludziach wielkiego serca, dla których los dzieci zawsze był na pierwszym miejscu. Wśród tych ostatnich przywołał np. osobę babci Zofii Słowińskiej, która piekła ciastka dla dzieci z najbliższej okolicy i zapraszała je na wspólne opowiadanie bajki. Marek Michalak przypomniał również, że od ustanowienia Orderu Uśmiechu, jest on jedynym odznaczeniem przyznawanym wyłącznie na wniosek dzieci. Tego zaszczytu dostąpiły do dnia dzisiejszego 902 osoby.

Markowi Michalakowi, który jest najmłodszym Kawalerem Orderu Uśmiechu, towarzyszyli podczas uroczystości w Osieku Ryszard Rynkowski i ks. Zdzisław Syldatk, dyrektor Działdowskiego Centrum Caritas - również uhonorowani tym odznaczeniem.

Szkoła Podstawowa w Osieku to placówka o długiej tradycji, istnieje od 1938 roku. Jest rozbudowywana, kilka miesięcy temu oddano do użytku nowe jej skrzydło. Uczęszczają do niej najmłodsi z Osieku i całej okolicy.

Już 38. szkoła przyjęła imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. 21 września 2010 roku - w Światowy Dzień Orderu Uśmiechu - do tego grona dołączyła Szkoła Podstawowa w Osieku koło Rypina. Z tej okazji placówkę odwiedził Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, jednocześnie Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.