Skip to:

30 kwietnia 2013 roku w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Celem Inicjatywy jest przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja z praktyki wychowawczej jaką jest przemoc i kara fizyczna to jeden z podstawowych warunków pomyślnego rozwoju dziecka.

Inicjatywę tę zapoczątkowała amerykańska organizacja EPOCH (End Physical Punishment of Children) w 2006 roku. Do XIX w. w kulturze Zachodu dzieci traktowano jak własność, którą należy dyscyplinować twardą ręką. Bycie dzieckiem oznaczało tyle, co bycie istotą nie w pełni wartościową.

Pierwszą organizacją, która zaczęła walkę z przemocą wobec dzieci było Towarzystwo Zapobiegania Cierpieniu Dzieci. W 1946 roku po raz pierwszy pojawiło się określenie "syndrom bitego dziecka". W 1981 roku powstał Komitet Ochrony Praw Dziecka, założony przez Marię Łopatkową.

Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zapowiada nową kampanię mającą na celu walkę z przemocą wobec dzieci. Kampania Rzecznika Praw Dziecka ma trafić nie tylko do rodziców i opiekunów, ale też świadków krzywdzenia dzieci. Jak mówi Marek Michalak "Każdy powinien reagować w obliczu krzywdy dziecka - nowa kampania ma na celu stworzenie koalicji przeciwko przemocy wobec dzieci - do tej koalicji powinien przyłączyć się każdy z nas, każdy przyzwoity człowiek. Musimy przyjąć raz na zawsze prawdę, że dziecko nie jest niczyją własnością, należy zawsze taktować je podmiotowo. Od 1 sierpnia 2010 roku w Polsce obowiązuje całkowity zakaz bicia dzieci, trzeba o tym pamiętać i przestrzegać tego ważnego prawa dzieci."

Start kampanii przewidziany jest na przełom maja i czerwca tego roku.