Skip to:

30 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. To znakomita okazja, aby przypomnieć dorosłym, że kary cielesne nie są pożądaną metodą wychowawczą.

Rezygnacja z przemocy i kar fizycznych, to jeden z niezbędnych warunków pomyślnego rozwoju dziecka – tak uważają pomysłodawcy Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci z organizacji EPOCH (End Physical Punishment of Children). Od 2006 r. na całym świecie obalają mit, że dzieci należy dyscyplinować twardą ręką ponieważ nie są istotami w pełni wartościowymi.

– W Polsce, w ciągu ostatnich lat społeczna akceptacja dla bicia dzieci, w tym dla tzw. „klapsów” spadła o 20 proc. Idziemy w dobrym, kierunku, ale pamiętajmy, że ciągle ponad połowa Polaków nie widzi nic złego w takiej formie wychowania, zapominając, że od 2010 r. obowiązuje w Polsce całkowity zakaz stosowania kar cielesnych – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Z danych RPD wynika, że jedynie co trzeci Polak wie o prawnym zakazie bicia dzieci, a poziom społecznej wiedzy w tym zakresie zmalał nieznacznie od 2011 r.

- Niezbędne jest rozwijanie edukacji społecznej, upowszechniania wiedzy o zapisaniu w polskim prawie przepisu zakazującego wykorzystywania kar cielesnych w wychowaniu, akcentowanie, że swoboda rodziców w wychowaniu i poszanowanie ich autonomii oraz prywatności jest ograniczona dobrem dziecka. Konieczne są również zintensyfikowane działania podnoszące społeczną gotowość do reagowania na sytuacje przemocy wobec dzieci oraz działania podnoszące kulturę pedagogiczną rodziców, zwłaszcza w postaci promowania pozytywnego rodzicielstwa – wylicza Rzecznik Praw Dziecka.

Marek Michalak uważa, że Polska potrzebuje Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci, do czego nawołuje również ONZ. Rzecznik zwrócił się oficjalnie w tej sprawie do Premier Beaty Szydło. W opinii RPD Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci może stać się istotnym instrumentem oddziaływań ukierunkowanych na ochronę dziecka przed przemocą, także dodatkową gwarancją, że prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka będą realizowane na najwyższym poziomie.