Skip to:

12 listopada 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, wziął udział w sympozjum naukowym pt. "Koncepcje wychowawcze Korczaka w pracy z młodzieżą" organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach. Sympozjum podsumowało szkolne obchody Roku Janusza Korczaka. W uroczystości udział wzięła także Minister Edukacji Narodowej, Krystyny Szumilas, oraz przedstawiciele lokalnych władz administracyjnych i oświatowych, dyrektorzy oraz pedagodzy szkolni, nauczyciele, przedstawiciele społeczności uczniowskiej Gliwic.

Pierwsza część spotkania przebiegła w artystycznej atmosferze. Młodzież szkolna zaprezentowała program artystyczny "Uczę się ciebie, człowieku…", inspirowany twórczością i działalnością Janusza Korczaka. W drugiej części głos zabrali prelegenci, którzy podzielili się swoimi refleksjami na temat działalności Starego Doktora. Omawiali także doświadczenia pedagogiczne, wskazując na ponadczasowe wzorce i idee wychowania korczakowskiego.

12 listopada 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, wziął udział w sympozjum naukowym pt. "Koncepcje wychowawcze Korczaka w pracy z młodzieżą" organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach. Sympozjum podsumowało szkolne obchody Roku Janusza Korczaka. W uroczystości udział wzięła także Minister Edukacji Narodowej, Krystyny Szumilas, oraz przedstawiciele lokalnych władz administracyjnych i oświatowych, dyrektorzy oraz pedagodzy szkolni, nauczyciele, przedstawiciele społeczności uczniowskiej Gliwic.