Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 6 stycznia 2009 r. uczestniczył w konferencji "Perspektywy i szansę szczepień ochronnych w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży" zorganizowanej przez Komisję Zdrowia Senatu RP przy współudziale Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "Pro Salutem".

W konferencji wzięli udział: Wiceminister Zdrowia - Marek Twardowski, Główny Inspektor Sanitarny - Andrzej Wojtyła, senatorowie, posłowie oraz wybitni naukowcy - mikrobiolodzy, pediatrzy, epidemiolodzy. Wszyscy podkreślali korzyści wynikające ze stosowania szczepień ochronnych, jako skutecznego sposobu zapobiegania chorobom.

Rzecznik, w swoim wystąpieniu, zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia równego dostępu do szczepień dla wszystkich dzieci. Wskazał też na potrzebę prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród uczniów i ich rodziców, by pomóc w dokonywaniu świadomych, dobrych wyborów w zakresie ochrony zdrowia.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 6 stycznia 2009 r. uczestniczył w konferencji "Perspektywy i szansę szczepień ochronnych w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży" zorganizowanej przez Komisję Zdrowia Senatu RP przy współudziale Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "Pro Salutem".