Skip to:

15 października br. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyła się debata na temat planowanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego dzieci. W spotkaniu z udziałem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall wzięli udział przedstawiciele rodziców, działacze organizacji pozarządowych, władze samorządowe i oświatowe, a także eksperci i pracownicy naukowi wyższych uczelni pedagogicznych.

Przy 'Okrągłym Stole' zasiedli reprezentanci Warszawskiego Oświatowego Porozumienia Rodziców (Edyta Gierczyk i Jerzy Kropacz) i Forum Rodziców (Maja Majewska-Kokoszka i Stanisław Matczak). Z ramienia organizacji pozarządowych obecne były Mirosława Kątna, Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka i Monika Rościszowska-Woźniak, Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. W spotkaniu uczestniczyła również Ligia Krajewska, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej, Świętokrzyski Kurator Oświaty - Małgorzata Muzoł oraz Prezydent Miasta Koszalina Mirosław Mikietyński. Głosem eksperckim w debacie służyli licznie przybyli naukowcy: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, prof. dr hab. Edyta Gruszczyk- Kolczyńska - Dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, prof. dr hab. Danuta Waloszek - Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz dr Barbara Murawska z Pracowni Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że obniżenie wieku obowiązku szkolnego do 6 lat to zmiana korzystna dla dzieci. Jednocześnie podkreślili, że zmiana ta musi być poprzedzona odpowiednią organizacją i przygotowaniem szkoły. Wielu prelegentów podkreśliło rolę edukacji przedszkolnej, która stanowi doskonały fundament lepszej przyszłości dziecka. Jednocześnie zwrócono uwagę na problem upowszechnienia edukacji przedszkolnej na wsiach.

Podczas debaty omówiono rolę rodziców, w kontekście wprowadzanych zmian, ich aktywność w życiu szkoły oraz znaczenie współpracy pomiędzy rodziną a szkołą. Na pytania i wątpliwości uczestników "Okrągłego Stołu" odpowiadała Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.

Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że na zmianę, jaką stanowi obniżenie wieku obowiązku szkolnego, należy spojrzeć przez pryzmat dziecka, jego podmiotowości oraz prawa do nauki. Marek Michalak zapewnił, że będzie monitorować wdrażanie przedmiotowych zmian oraz reagować w sytuacjach, które mogłyby zagrażać dobru dziecka.

Zdjęcia z debaty dostępne są w Fotogalerii.

15 października br. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyła się debata na temat planowanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego dzieci. W spotkaniu z udziałem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall wzięli udział przedstawiciele rodziców, działacze organizacji pozarządowych, władze samorządowe i oświatowe, a także eksperci i pracownicy naukowi wyższych uczelni pedagogicznych.