Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka otrzymał niepokojące informacje na temat szkodliwości niektórych barwników dodawanych do żywności. Chodzi o tzw. barwniki z grupy Southampton, do których zaliczają się substancje oznaczone symbolami: E 102, E 104, E 110, E 122, E 124 i E 129. Są one dodawane m.in. do barwienia cukierków, gum do żucia, lizaków i innych słodyczy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych powyższe barwniki są dopuszczalne. Jednakże ich szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi dzieci skłonił Parlament Europejski do wydania rozporządzenia nakazującego stosowanie ostrzegawczych oznakowań na produktach zawierających w/w barwniki.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka ryzyko szkodliwego oddziaływania barwników z grupy Southampton na zdrowie dzieci oraz obowiązujący w niektórych krajach zakaz dodawania tych substancji do żywności (np. w Belgii, Danii, Francji i Szwecji nie jest dozwolone stosowanie czerwieni Allura - E 129) jest dostatecznym powodem do zlecenia przeprowadzenia badań naukowych przez niezależny instytut. Celem badań byłoby rzetelne ustalenie, jaki wpływ na zdrowie dzieci mają barwniki z grupy Southampton i ewentualne wykreślenia ich z zawartej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia listy substancji dodatkowych dopuszczonych do stosowania w żywności.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka otrzymał niepokojące informacje na temat szkodliwości niektórych barwników dodawanych do żywności. Chodzi o tzw. barwniki z grupy Southampton, do których zaliczają się substancje oznaczone symbolami: E 102, E 104, E 110, E 122, E 124 i E 129. Są one dodawane m.in. do barwienia cukierków, gum do żucia, lizaków i innych słodyczy.