Skip to:

28 sierpnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Panią Ewą Rajkow-Krzywicką, dyrektorem polskiej szkoły w Tunisie. Pani Ewa Rajkow-Krzywicka przedstawiła Rzecznikowi sytuację swojej placówki, do której uczęszcza blisko 40 dzieci pochodzących z rodzin tunezyjsko-polskich.

Dyrektor szkoły wyraziła swoje poparcie dla inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej obniżenia wieku szkolnego. Pan Marek Michalak przekazał uczniom tuniskiej szkoły najserdeczniejsze pozdrowienia i zaproszenie do odwiedzenia Biura Rzecznika Praw Dziecka przy okazji przyjazdu do Warszawy. Każdy uczeń tej szkoły otrzymał od Pana Rzecznika komplet materiałów promujących prawa dziecka.

28 sierpnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Panią Ewą Rajkow-Krzywicką, dyrektorem polskiej szkoły w Tunisie. Pani Ewa Rajkow-Krzywicka przedstawiła Rzecznikowi sytuację swojej placówki, do której uczęszcza blisko 40 dzieci pochodzących z rodzin tunezyjsko-polskich.