Skip to:

W dniach 14-16 listopada w Sztokholmie o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci rozmawiali książę Szwecji Daniel, Prezydent Malty, Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ Marta Santos Pais, ministrowie ds. społecznych wszystkich państw regionu bałtyckiego (z wyjątkiem Polski), rzecznicy praw dziecka, przedstawiciele Rady Europy i Komisji Europejskiej. W tym najważniejszym w tym roku spotkaniu państw regionu nt. eliminacji kar cielesnych wobec dzieci uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

- Konferencja w Sztokholmie to efekt dwuletniego projektu i podsumowanie europejskich działań na rzecz ograniczenia przemocy wobec dzieci – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o  projekcie „Non-Violent childhoods".

W marcu tego roku w Warszawie odbyło się spotkanie ekspertów, będące efektem organizowanych w ubiegłym roku konsultacji krajowych w ramach międzynarodowego projektu Rady Państw Nadbałtyckich: Dzieciństwo bez przemocy; w kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich (Non – violent childhoods; moving on from corporal punishment in the Baltic Sea region), którego polskim partnerem jest Rzecznik Praw Dziecka.

Do Polski przyjechali wtedy autorzy i koordynatorzy projektu Children at Risk Unit CBSS (Zespół ds. Dziecka w zagrożeniu Rady Państw Nadbałtyckich): Turid Heiberg, Marlene Riedel i Daja Wenke oraz dyrektor The Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children Anna Henry. Projekt po polskiej stronie koordynowała Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka prof. Ewa Jarosz. Ekspertami byli członkowie NGOsów oraz agencji rządowych zajmujących się ochroną praw dziecka oraz przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka z Litwy, Łotwy i Estonii. W Sztokholmie podsumowano cały projekt.

- Prawa dzieci to pierwszorzędne prawa człowieka - przypomniała Prezydent Malty Marie-Louise Coleiro, otwierając drugi dzień międzynarodowej konferencji dot. zwalczania wszelkich form przemocy wobec dzieci.

Efektem konferencji są podręczniki i rekomendacje – które jak deklaruje Marek Michalak – zostaną przekazane zainteresowanym podmiotom w Polsce.

Zakaz kar cielesnych – krok w dobrą stronę

Wprowadzenie w Polsce w 2010 roku, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, całkowitego zakazu kar cielesnych było niezwykle ważnym krokiem na drodze ochrony dzieci przed przemocą, ale wciąż niewystarczającym. Niezbędne są zatem wielopłaszczyznowe działania, aby przemoc rzeczywiście przestała być udziałem najmłodszych. – Nasze spotkanie i dyskusja przekonuje mnie o konieczności stworzenia i przyjęcia przez Polskę Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą wobec Dzieci – ocenił Marek Michalak.

Eksperci podkreślają, że przyjęcie krajowego prawa, które zakazuje stosowania kar cielesnych, jest kamieniem milowym dla każdego społeczeństwa i kraju. Jest to wyraźna deklaracja, że kary cielesne – nawet „zwykły” klaps -  są formą przemocy wobec dziecka, która nie jest już społecznie i prawnie akceptowana. Region Morza Bałtyckiego jest strefą, w której kary cielesne są  prawnie wyeliminowane w 10 z 11 państw należących do CBSS. Po tym jak Szwecja wprowadziła ten zakaz w 1979 roku, Finlandia zrobiła to samo w 1983 roku, następnie Norwegia w 1987, Dania w 1997, Łotwa w 1998, Niemcy w 2000, Islandia w 2003, Polska w 2010, Estonia w 2015 i Litwa w 2017 roku. Jedynym krajemy, w którym nie istnieje prawny zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci pozostaje Rosja.

Czytaj także:

Krajowa Konsultacja: Dzieciństwo bez przemocy. W kierunku odchodzenia od kar cielesnych

Krajowa Konsultacja: dobre praktyki NGO-sów i zadania mediów

Dzieciństwo bez przemocy; w kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich