Skip to:

Od Janusza Korczaka do Ireny Sendlerowej – tak można podsumować trzeci dzień Kongresu. To właśnie te dwie wielkie postaci wpłynęły na świadomość i myślenie o prawach przysługujących najmłodszym. Stary Doktor – pierwszy nieformalny rzecznik praw dziecka – w dziecku dostrzegł człowieka i walczył o jego podmiotowe traktowanie. Skromna Irena Sendlerowa swoją heroiczną postawą pokazała, że dla dobra innych każdy może zrobić bardzo wiele, że odwaga i determinacja oraz poszanowanie praw bliźniego mają ogromną moc sprawczą.

Wykładem Adama Daniela Rotfelda pt.: „Historia i pamięci historyczna” rozpoczął się trzeci dzień III Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka i VIII Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej.

Podczas sesji I eksperci zgłębili zagadnienia dotyczące „Pamięci i edukacji”:

Krzysztof Czyżewski podjął temat „Pamięć Innego. Dziecko a edukacja międzykulturowa”.

Mira Shweky i Marcin Zaród wystąpili z prelekcją „Jak pamiętamy: pamięć i kultura”.

Batia Gilad i Wiesław Theiss przybliżyli zebranym to, jak „Dokumenty opowiadają: co przekazujemy trzeciej generacji”.

Amichai Pardo z Tel Awiwu przedstawił natomiast „Historię w kolorach – przekazywanie wspomnień przez obrazy”.

Sesję II – „W kręgu Janusza Korczaka” – moderowała Marta Ciesielska z Korczakianum, dzięki czemu była to doskonała okazja, by poznać bliżej takie tematy, jak:

- Korzenie Janusza Korczaka, które przybliżyła Marlena Sęczek,

- Przykładowy heroizm. Janusz Korczak jako bohater dwóch wspólnot – żydowskiej i polskiej, przedstawiony przez Aleksandrę Kalisz,

- „Piekło już to jest”. Ostatnie lata Głównego Domu Schronienia (1940-1942), opowiedziane przez Agnieszkę Witkowskę-Krych,

- Nieznany „Mały Przegląd” odkryła Anna Landau-Czajka.

Po południu goście Kongresu wzięli udział w wybranych warsztatach:

- bibliodramy „Dzieci Biblii: Mojżesz” (Sabine Ahrens, Beata Chrudzimska),

- „Obraz Janusza Korczaka w sztuce” (Batya Brutin),

- „Archeologia pamięci w pracy edukacyjnego Ośrodka „Pogranicze” w małym miasteczku Sejny niedaleko granicy polsko-litewskiej (Bożena Szroeder),

- opowieść o Maxie Furmańskim, urodzonym w Sejnach przed wojną – jedynym ocalonym z wielkiej rodziny sejneńskich krawców, który po 60 latach powrócił, wraz z rodziną, do miejsca swojego urodzenia („Edukacyjny wymiar powrotu „Ocalonego” do miejsca urodzenia – opowieść” – Małgorzata Sporek-Czyżewska),

- „Mały Przegląd” – prezentacja projektu amerykańskiej artystki Sharon Lockhart, przygotowanego do Pawilonu Polskiego na 57. Biennale Sztuki w Wenecji w 2017 roku (Barbara Piwowarska, Gunia Nowik i dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rudzienku).

W ramach sesji „Interpretacja-Reinterpretacje” uczestnicy Kongresu mieli szansę przyjrzeć się m.in. sztuce przyjaźni – za sprawą prezentacji scenariusza zajęć edukacyjnych w oparciu o film Wandy Jakubowskiej „Król Maciuś I”, który powstał w 1957 roku (Agnieszka Czachorowska).

Mieke Felix opowiedziała o znaczeniu teatru w życiu realnym – ta lekcja to swoiste spotkaniem dwóch wielkich pedagogów XX wieku („Korczak i Tagore: fikcja i prawda – między teatrem a życiem”).

Joanna Zętar w ramach warsztatu PAMIEĆ – MIEJSCE – OBECNOŚĆ Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przedstawiła genezę teatru, który znajduje się dokładnie w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej. 

Ostatnia piątkowa sesja to „Spotkanie pokoleń. Budować przyszłość w oparciu o korczakowską pamięć”, moderowana przez Martę Ciesielską i Teresę Skudniewską.

 

W sobotę 16 września, czyli w ostatni dzień Kongresu wybrzmią „Prawa Dziecka – odsłona przyszłości”. O idei Orderu Uśmiechu – jedynego na świecie odznaczenia przyznawanego dorosłym wyłącznie na wniosek dzieci, którego 50. rocznicę powstania obchodzić będziemy w 2018 roku – w odniesieniu do przestrzegania praw dziecka i partycypacji przybliży Dorota Zawadzka.

Głos zabierze także młodzież – Tymon Radzik wystąpi z referatem „Dziecko jako uczestnik życia publicznego”. Będzie okazja poznać „Implementację praw dzieci i uczniów w systemie edukacyjnym Izraela”, a także „Zagrożenia i możliwości dla realizacji praw dziecka w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Wspólnoty Państw Niepodległych”.

Spotkania warsztatowe pozwolą znaleźć odpowiedzi na pytania: „Jak uczyć o prawach dziecka/prawach człowieka? Doświadczenie w edukacji nieformalnej”, „Mapowanie dziecięcej partycypacji i co z tego wynika?” oraz poznać bliżej takie zagadnienia, jak: „Udział młodych ludzi w procesach decyzyjnych na różnych szczeblach społecznych z odniesieniem do przykładów z praktyki”. Będzie też gra edukacyjna dla najmłodszych – „U Króla Maciusia. Warsztat o prawach dziecka” czy wspólny warsztat „Korczak przeciwko złu”, podczas którego będzie można usłyszeć młodych ludzi.