Skip to:

W poniedziałek 21 lutego 2011 roku rozpocznie się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, podczas którego osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnej informacji prawnej i konsultacji psychologicznej w placówkach należących do Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dyżury pełnić będą również specjaliści Biura Rzecznika Praw Dziecka.

W dniach 21-26 lutego 2011 roku bezpłatne porady będzie można uzyskać w jednym z szesnastu Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ich wykaz wraz z adresami i numerami telefonów dostępny jest na stronie internetowej akcji: http://lex.pl/pokrzywdzeni/. W trakcie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw specjalne dyżury pełnić będą również psychologowie i prawnicy z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Każda osoba potrzebująca pomocy prawnej lub psychologicznej będzie ją mogła uzyskać w Biurze Rzecznika w Warszawie przy ulicy Przemysłowej 30/32. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00 oraz w sobotę od 10.00 do 13.00 specjalne dyżury pełnić będą psychologowie. Prawnicy zaś będą oczekiwać na potrzebujących pomocy od 10.00 do 18.00 w dni robocze oraz od 10.00 do 13.00 w sobotę.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska przy wsparciu Prokuratury Generalnej, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Rady Kuratorów, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Komorniczej oraz Komendy Głównej Policji.

W poniedziałek 21 lutego 2011 roku rozpocznie się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, podczas którego osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnej informacji prawnej i konsultacji psychologicznej w placówkach należących do Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dyżury pełnić będą również specjaliści Biura Rzecznika Praw Dziecka.