Skip to:

W poniedziałek 24 lutego 2014 roku rozpocznie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, podczas którego osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnej informacji prawnej i konsultacji psychologicznej w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury pełnić będą również specjaliści Biura Rzecznika Praw Dziecka.

W dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Wykaz Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem wraz z adresami i numerami telefonów dostępny jest na stronie internetowej akcji: http://lex.pl/pokrzywdzeni/. Podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem specjalne dyżury pełnić będą również psychologowie i prawnicy z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Każda osoba potrzebująca pomocy prawnej lub psychologicznej będzie ją mogła uzyskać w Biurze Rzecznika w Warszawie przy ulicy Przemysłowej 30/32. Specjalne dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00 oraz w sobotę od 10.00 do 13.00.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W organizację obchodów – poza Rzecznikiem Praw Dziecka - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

plakatms.jpg