Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny włączył się w organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W dniach 23-28 lutego 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka prowadzone będą dodatkowe dyżury, podczas których pokrzywdzeni przestępstwem w sprawach dotyczących dzieci otrzymają niezbędną poradę prawną i pomoc psychologiczną.

W trakcie trwania „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dodatkowe specjalne dyżury pełnić będą psychologowie i prawnicy z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-18.00 oraz w sobotę od 10.00 do 13.00 każda osoba, potrzebująca pomocy prawnej lub psychologicznej w sprawach dotyczących dzieci, będzie ją mogła uzyskać w Biurze Rzecznika w Warszawie przy ulicy Przemysłowej 30/32.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy wsparciu Prokuratury Generalnej, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Rady Kuratorów, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Komorniczej oraz Komendy Głównej Policji. Celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Pełna lista dyżurujących w tych dniach ośrodków znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl