Skip to:

W środę 22 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził w Juracie 80-osobową grupę dzieci i opiekunów z terenów dotkniętych klęską tegorocznej powodzi. W spotkaniu wziął również udział Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand

W Ośrodku Wypoczynkowym Ministerstwa Zdrowia w Juracie przebywają najmłodsi mieszkańcy województwa dolnośląskiego z Leśnej, Zawidowa i Bogatyni (Marek Michalak odwiedził Leśną tuż po powodzi, aby na miejscu ocenić straty i możliwości pomocy tamtejszemu przedszkolu i szkole). W ośrodku zapewniono powodzianom doskonałe warunki bytowe, organizowane są dla nich wycieczki, rejsy statkiem oraz zwiedzanie miejscowych atrakcji turystycznych.

Wypoczynek dzieci i ich opiekunów sfinansował budżet państwa ze środków na likwidację skutków powodzi. We wszystkich turnusach wypoczynkowych, organizowanych w ramach tej akcji, wzięło udział ponad 2 tys. osób, w tym przeszło 1200 dzieci z 9 województw.

W środę 22 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził w Juracie 80-osobową grupę dzieci i opiekunów z terenów dotkniętych klęską tegorocznej powodzi. W spotkaniu wziął również udział Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand.