Skip to:

6 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził dzieci i młodzież z Sekcji Polskiej w College de l'Esplanade w Strasburgu.

Marek Michalak opowiadał uczniom o instytucji Rzecznika w naszym kraju, a także przedstawił najważniejsze prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka ONZ. W dalszej części spotkania młodzież zaprezentowała swoje prace plastyczne, ilustrujące poszczególne prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. Podczas pobytu w placówce Rzecznik otrzymał również petycję o podjęcie interwencji w sprawie szkoły podstawowej w Rumii, której rozbudowa opóźnia się przez brak odpowiedniej decyzji radnych.

Marek Michalak miał również okazję zapoznać się z międzynarodową działalnością placówki, spotkał się z dyrekcją College de l'Esplanade i kadrą polskich nauczycieli, na co dzień pomagających dzieciom w poznawaniu ojczystego języka i polskiej kultury.

6 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził dzieci i młodzież z Sekcji Polskiej w College de l'Esplanade w Strasburgu.