Skip to:

Dzieci uczestniczące w kampanii Tapori, której celem było w Roku Korczaka upowszechnianie myśli Starego Doktora, spotkały się 3 grudnia 2012 roku w Warszawie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. Zaprezentowały Wielką Księgę Nauki, która jest głosem najmłodszych mówiącym o warunkach jakie należy tworzyć do nauki, co jest niezbędne, by znaleźć motywację do nauki i jak dzieci mogą pomagać sobie nawzajem w nauce. Księga zawiera teksty, rysunki dzieci oraz zdjęcia prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Kampania odbywała się pod hasłem "Żeby się dobrze uczyć potrzebuję…"

Dzieci reprezentowały 13 ośrodków z całego kraju, były wśród nich przede wszystkim dzieci polskie, ale także pochodzące z Armenii, Czeczenii i Gruzji. Pytały Rzecznika Praw Dziecka o jego codzienną pracę, interesowały się jego drogę życiową.

Tapori to międzynarodowy ruch dzieci zaangażowanych w działania przeciw wykluczeniu społecznemu. Stworzony został we Francji w 1967 roku, dziś istnieje w wielu europejskich państwach. Do Ruchu mogą należeć pojedyncze dzieci jak i grupy.

Dzieci uczestniczące w kampanii Tapori, której celem było w Roku Korczaka upowszechnianie myśli Starego Doktora, spotkały się 3 grudnia 2012 roku w Warszawie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. Zaprezentowały Wielką Księgę Nauki, która jest głosem najmłodszych mówiącym o warunkach jakie należy tworzyć do nauki, co jest niezbędne, by znaleźć motywację do nauki i jak dzieci mogą pomagać sobie nawzajem w nauce. Księga zawiera teksty, rysunki dzieci oraz zdjęcia prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Kampania odbywała się pod hasłem "Żeby się dobrze uczyć potrzebuję…"