Skip to:

Z okazji przypadającej 20 listopada - 53. rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka oraz 23. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się z listem okolicznościowym do pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Przypomnijmy, że 20 listopada w wielu krajach obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

List Rzecznika Praw Dziecka