Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w IV Gminnym Sejmiku Uczniowskim, który odbył się 18 grudnia 2009 roku w Międzyborzu Sycowskim.

Debatę na temat praw i obowiązków dziecka oraz problemu agresji wśród dzieci i młodzieży zorganizował Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury. Marek Michalak spotkał się także z lokalnymi władzami i dyrektorami szkół z gminy Międzybórz.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w IV Gminnym Sejmiku Uczniowskim, który odbył się 18 grudnia 2009 roku w Międzyborzu Sycowskim.