Skip to:

3 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotrem Kluzem. Spotkanie dotyczyło przygotowań do przypadającego 21 października Międzynarodowego Dnia Mediacji.

W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Departamentu Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości Marzena Kruk oraz przedstawiciele Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości - przewodniczący dr Zbigniew Czwartosz, wiceprzewodnicząca sędzia Agnieszka Rękas, i sekretarz dr Rafał Morek. W dyskusji uczestniczyła również dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Biurze Rzecznika Praw Dziecka Katarzyna Czaj.

3 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotrem Kluzem. Spotkanie dotyczyło przygotowań do przypadającego 21 października Międzynarodowego Dnia Mediacji.