Skip to:

5 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Bartosza Arłukowicza - Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - w sprawie trudnej sytuacji sanatoriów i uzdrowisk dla dzieci.

Problemami lecznictwa sanatoryjnego Rzecznik Praw Dziecka zajmuje się od początku 2010 roku w odpowiedzi na liczne prośby i apele, kierowane w tej sprawie przez Parlamentarzystów, dyrektorów sanatoriów i szkół działających przy tych placówkach, samorządowców oraz małych pacjentów i ich rodziców.

Pomimo stwierdzonej przez lekarzy specjalistów dużej przydatności leczenia balneologicznego i klimatycznego dla poprawy stanu zdrowia dzieci, liczba korzystających dzieci systematycznie maleje - podkreślił w wystąpieniu Marek Michalak. Mali pacjenci mogą korzystać obecnie z usług 13 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego posiadających 4201 miejsc.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka procedury przyznawania miejsc w sanatorium są skomplikowane i w efekcie mogą być jedną z przyczyn dla których rodzice dzieci rezygnują z ubiegania się o nie. Zaniepokojenie budzi także to, że wraz z likwidacją sanatoriów nastąpi likwidacja zorganizowanych w nich szkół - zauważył Rzecznik. W związku z powyższym problem sanatoriów i uzdrowisk dla dzieci powinien zostać przeanalizowany w taki sposób, by mogli w tej sprawie wyrazić wszyscy zainteresowani. Należy sporządzić rachunek zysków i strat, aby móc podjąć optymalne w dłuższej perspektywie czasu decyzje.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

5 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Bartosza Arłukowicza - Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - w sprawie trudnej sytuacji sanatoriów i uzdrowisk dla dzieci.