Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 5 listopada do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o wyeliminowanie praktyki odmawiania kobietom w ciąży wystawiania zwolnień lekarskich w okresie, w którym mają prawo do urlopu macierzyńskiego.

Z informacji, napływających w ostatnim czasie do Rzecznika Praw Dziecka wynika, że lekarze odmawiają wystawiania zwolnień kobietom w okresie przed porodem, zmuszając je niejako do korzystania z urlopu macierzyńskiego. Tymczasem zgodnie z Kodeksem pracy dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą być wykorzystane przed przewidywaną datą porodu na wyraźne życzenie przyszłej matki. Zdaniem Rzecznika takie działanie powoduje skrócenie okresu, w którym nowo narodzone dzieci powinny przebywać pod stałą opieką swoich rodziców.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 5 listopada do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o wyeliminowanie praktyki odmawiania kobietom w ciąży wystawiania zwolnień lekarskich w okresie, w którym mają prawo do urlopu macierzyńskiego.