Skip to:

1 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, które usprawnią współpracę i komunikację między placówkami resocjalizacyjnymi i opiekuńczo-wychowawczymi.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest podjęcie ponadresortowych i zintegrowanych działań, by zapewnić należytą opiekę i poczucie bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej. Jednym z problemów do rozwiązania jest kwestia ochrony mieszkańców placówek opiekuńczo-wychowawczych przed negatywnym wpływem i przemocą ze strony zdemoralizowanych wychowanków. Są oni w umieszczani w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ale na weekendy, święta lub wakacje wracają do macierzystych placówek. Zdaniem Marka Michalaka konieczne są w tej sprawie wspólne działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialnego za organizację pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ministra Edukacji Narodowej, któremu podlegają młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

1 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, które usprawnią współpracę i komunikację między placówkami resocjalizacyjnymi i opiekuńczo-wychowawczymi.