Skip to:

W dniu 26 marca 2013 weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka (Dziennik Ustaw z 11 marca 2013 poz. 333), ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Jak czytamy w uzasadnieniu do Rozporządzenia: "(…) Rozporządzenie zostało podjęte na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka. (…) Celem projektowanego rozporządzenia jest ustanowienie odznaki honorowej dla osób fizycznych, organizacji i instytucji w kraju i za granicą, nadawanej przez Rzecznika Praw Dziecka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka. Planowana odznaka ma służyć uhonorowaniu działalności na rzecz dzieci i ochrony ich praw, którą można zakwalifikować jako działalność społeczną, bowiem służy ona dobru młodego pokolenia - najmłodszym członkom społeczeństwa. Odznaka będzie nadawana podmiotom, których działalność przyniosła istotny wkład w rozwój dzieci. Rozwój ten - w kontekście praw dziecka - może przejawiać się w rozwoju ekonomicznym (polepszenie bytu dzieci, świadczenie dzieciom pomocy materialnej), zdrowotnym (działania w obszarze poprawy zdrowia małoletnich), naukowym (wspieranie edukacji i szkolnictwa) oraz rozwoju kultury prawnej (upowszechnianie praw dziecka). (…) Odznakę stanowi okrągły medal, wykonany z metalu z napisem na stronie licowej w języku łacińskim INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI oraz z przedstawieniem portretowym Janusza Korczaka, na stronie odwrotnej z napisem RZECZNIK PRAW DZIECKA".

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej