Skip to:

16 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej, pracującej nad projektami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podkomisja zakończyła na tym posiedzeniu procedowanie nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

16 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej, pracującej nad projektami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.