Skip to:

23 lutego 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W uroczystości, obok Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej i Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Ireny Wóycickiej, wziął również udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił tuż po podpisaniu ustawy, że dokument ten stanowi punkt wyjścia do dyskusji o zachodzących w Polsce procesach demograficznych i reakcji państwa na te zmiany. Przyszłość polityki prorodzinnej to nie jest problem, który da się rozwiązać jednym aktem prawnym. Trzeba zastanowić się, jak pomóc tym, którzy decydują się zostać w domu i wychowywać dzieci - zaznaczył Prezydent.

Rzecznik Praw Dziecka, od początku zaangażowany w prace nad ustawą, nie krył zadowolenia z zakończenia prac legislacyjnych. Tym aktem Rząd, Parlament i Pan Prezydent Rzeczypospolitej spełniają postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka, której Polska jest sygnatariuszem - mówił Marek Michalak podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Opieka, wychowanie, edukacja jest podstawowym prawem dziecka. Obowiązkiem dorosłych, obowiązkiem Państwa jest stworzenie warunków aby dzieci mogły z tego prawa korzystać. To jest nasze wspólne zadanie - podkreślał Rzecznik Praw Dziecka. Dodał również, że nowa ustawa pomoże m.in. matkom, które chcą być aktywne zawodowo, ale podejmując pracę napotykają na trudności z wypełnianiem zadań opiekuńczych i wychowawczych.

Uroczyste podpisanie ustawy "żłobkowej" otworzyło konferencję dotyczącą szans i wyzwań wynikających z wejścia w życie nowej ustawy. Dyskusja o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odbyła się w ramach organizowanego przez Prezydenta RP Forum Debaty Publicznej pod hasłem "Solidarne państwo, bezpieczna rodzina". Uczestniczyli w niej m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak oraz Podsekretarz Stanu w MPiPS Marek Bucior, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Henryka Bochniarz, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand oraz parlamentarzyści, przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, instytucji wspierających rodziców i rozwój dzieci, a także samorządowcy.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka podczas uroczystości podpisania przez Prezydenta RP Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

23 lutego 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W uroczystości, obok Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej i Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Ireny Wóycickiej, wziął również udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.