Skip to:

3 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzemu Millerowi stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia regulującego postępowanie Policji w czynnościach odebrania przez pracownika socjalnego dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia.

Marek Michalak podkreślił, że trudno uznać za słuszny zapis uprawniający wyłącznie pracownika socjalnego do podjęcia ostatecznej decyzji o odebraniu dziecka w przypadku braku jednomyślności członków zespołu interdyscyplinarnego. Zdaniem Rzecznika każda decyzja o odebraniu małoletniego w przypadku zagrożenia jego życia i zdrowia powinna być poprzedzona dokładną analizą i podjęta wspólnie i jednogłośnie przez wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu. W innych sytuacjach Rzecznik Praw Dziecka zgłasza swój sprzeciw.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

3 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzemu Millerowi stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia regulującego postępowanie Policji w czynnościach odebrania przez pracownika socjalnego dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia.